header.jpg

Stevner og arrangement

Forside
Stevner og arrangement
DISTRIKTSTEVNE
Årsmelding 2008
Reglar for bruk av ridebana
Om oss
Hvordan bli medlem
Kontakt oss
Aktivitets kalender
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010
BILDER
Bilder stevne 6-7 juni
Gjestebok
Linker

 

Stranda Ride - og Køyreklubb inviterer til

Landsstemne i Køyring Vestlandsmesterskap

21-23 august 2009.

Stad: Svemorka i Strandadalen. 1. Anmeldelse på NRYF sitt påmeldingsskjema elektronisk til vestlandsmesterskap2009@hotmail.com eller via post til Eva Fjørstad, Fjørstad 6200 STRANDA

Det MÅ oppgis ei aktiv e - post adresse, og anmeldelse er kun å sjå som motteken når bekrefting på anmeldelse er sendt til denne.

Dersom det er problem med anmeldelse, kontakt oss via e – post adresse.


 1. Påmeldingsfrist: 7 aug. 2009 kl. 24.00

Anmeldelsen er bindande. Etteranmeldelsar blir godtekne innan 14 aug. 2009 mot dobbel avgift, dersom det er kapasitet. Negativ starterklæring innan 17 aug. 2009 til vestlandsmesterskap2009@hotmail.com

Arrangøren kan avvise ekvipasjer i opne klasser, dersom det er for stor påmelding.


 1. Startavgift: Sjå oversikt over dei ulike klassane.

Veterinæravgift: 200,- kr pr. hest.

Meetingavgift: 700,- kr. + depositum 200,- kr. inklusivt 3 dagar oppstalling. Depositum blir tilbakebetalt ved avreise for reingjort stallboks. Prisen er ikkje inklusiv for og flis. Hestane blir oppstalla i boksar som er klare for bruk frå og med torsdag 20 aug. 2009.

Foring av hestane morgon og kveld blir utført av arrangør, for å få mest mogleg ro i stallen. NB! Marker ankomstdato på anmeldelsen.

ALLE avgifter skal betalast kontant i sekreteriat ved ankomst. (vi har ikkje bankterminal)

Sekreteriat: Sekreteriat fredag 21 aug kl. 1600 – 2200.

 1. Veterinærkontroll: Denne blir utført fredag 21 aug. og søndag 23 aug. Meir informasjon om dette i kuskemelding.


 1. Overnatting: Privat/klasserom med dusj og wc. Ta med sovepose og liggeunderlag.200,- pr. person for heile helga.

Stemnecamp for bobil/campingvogn.

Alternativ overnatting: Stranda Hotell tlf. 70269000


Kiosk: Det vil bli kiosk/kafe i partytelt på stemnestaden under heile arrangementet.

(varm mat)

Kuskefest: Det blir arrangert kuskefest laurdag 22 august. Det blir premieutdeling for

dressur og presisjon på festen. Meir informasjon i kuskemelding.


 1. Kontaktpersonar: Stemneleiar Janne Hetle tlf: 92441175

Sekreteriat Line Forberg tlf: 92056958

Overnatting og stallplass Payman Ghaffari tlf: 93449285


 1. Baneforhold: Dressur vil gå på grus og presisjonen på grus/gras. Maraton vil foregå på grus, gras og asfalt. Vatn og bru kan inngå. Dressur og presisjon vil foregå på ei grusbane ved Stranda Ungdomsskule, ca. 5 km frå stall og området for maraton i Strandadalen. For at ein skal sleppe å transportere hestane meir enn ein gong frå og til stall, får ekvipasjane køyre presisjonen direkte etter dressuren. Nærmare presisering i kuskemelding.


 1. Teknisk personell:

Banebygger køyring: Odd Rune Vikheim og aspirantar frå kretsen.

Dommar dressurkøyring: Mina Lisa Schou, Marianne Vikheim, Ingjerd Vetti

Dommar presisjonskøyring: Odd Rune Vikheim og aspirantar frå kretsen

Dommar maratonkøyring: Marianne Vikheim og aspirantar frå kretsen

OD/TD: Mina Lisa Schou

Steward: Therese Brandsøy m/fl

Meir informasjon om dommarar og teknisk personell kjem i kuskemeldinga.


 1. Dokumenter: Hestepass med gyldig vaksinasjonsattest i passet, eigenmelding, rytterlisens og hestelisens skal leggast fram for sekreteriat før avlessing av hest.

Kvittering på betalt klubbmedlemskap skal leggast fram for sekreteriat, i tillegg til

ponnimålekort med gyldig ponnimåling for ponniekvipasjer.


 1. Kuskemelding: Kuskemelding med detaljinformasjon blir sendt ut til deltakarane mandag 17 august, i tillegg til foreløpig startlister. All informasjon vil i tillegg bli lagt ut på våre heimesider: http://strandarideklubb.tripod.com og slått opp på tavle på stemneområdet.


 1. Kvalifisering: Sjå statutter på kretsane sine heimesider.

Dokumentasjon på kvalifisering til Vestlandsmesterskapet 2009 og Middels DMP må sendast samtidig med påmelding, eller leverast arrangøren før første start i første klasse i mesterskapet.


 1. Miniklasse: Presisjon og maraton vil foregå på grusbane. Premiering etter klassen. NB! Ein må ha grønt kort for å starte i miniklassen. Hesten må ha pass og gyldig vaksinasjon i passet, i tillegg må ein ha eigenmelding. For start i ponniklasser må gyldig ponnimålekort leggast fram. Ponnikusken må vere minst 10 år, groom/medhjelper til kusk yngre enn 15 år må vere fylt 18 år. Dersom klassa blir for både hest og ponni, køyrer ponni på eigne premisser. Ein hest kan starte maks to gonger i kvart av momenta. NB! Det er ikkje rekna inn stallplass for miniklasse, men arrangøren vil gjere sitt beste for å få det til etter avtale med deltakrane.


 1. Arrangøren forbeheld seg retten til endringar.


PROGRAM VESTLANDSMESTERSKAP 2009.


FREDAG 21 august:

1600-2200: Sekreteriat opent

VeterinærkontrollLAURDAG 22 august:

Dressurkøyring : Program Lett NRYF, Vestlandsmesterskap Middels Fei nr. 3

Presisjonskøyring: Lett + 40 cm, middels + 30 cm, bedømming A1a


Miniklasse: Dressur Lett test nr. 1 for ridehus (20x60)

Maraton/presisjon: 2 hinder (A-D) og 10 porter (+50cm)

Maratonog presisjon blir slått saman og køyrast direkte etter dressuren. (Hestane får 10 min. kvile etter dressur)SØNDAG 23 august:

Maratonkøyring, A – D - E etappe Lett 4 hinder, middels 6 hinder.


Det blir avslutningsseremoni etter siste klasse.KLASSER:

Kl. 1: Lett DMP P Enspent (450+10) gåvepremier

Kl. 2: Lett DMP H Enspent (450+10) gåvepremier

Kl. 3: Lett DMP P2/4+H2/4 (450+10) gåvepremier

Kl. 4: Vestlandsmesterskap Ponni Enspent (500+10) gåvepremier

Kl. 5: Vestlandsmesterskap Hest Enspent (500+10) gåvepremier

Kl. 6: Vestlandsmesterskap Ponni 2/4 (500+10) gåvepremier

Kl. 7: Vestlandsmesterskap Hest 2/4 (500+10) gåvepremier

Kl. 8: Middels DMP P+H (450+10) gåvepremier

Kl. 9: Lett dressur Open Klasse (100+10)

Kl. 10: Lett presisjon Open Klasse (100+10)

Kl. 11: Middels dressur Open Klasse (100+10)

Kl. 12: Middels presisjon Open Klasse (100+10)

Kl. 13: Miniklasse (100+10)

NB! Klassane kan bli slått saman/delt opp dersom få/mange påmeldte i enspann/tospann/firspann osv.


Gåvepremier blir delt ut etter vanleg ¼ premiering.

Sløyfer, band og dekken i Vestlandsmesterskapet blir delt ut etter stauttane for premiering.


VEL MØTT til stemne.


Mvh Stranda Ride og KøyreklubbGodkjent : Kjell Stadheim 16-juli-2009

Enter supporting content here