header.jpg

Reglar for bruk av ridebana
Forside
Stevner og arrangement
DISTRIKTSTEVNE
Årsmelding 2008
Reglar for bruk av ridebana
Om oss
Hvordan bli medlem
Kontakt oss
Aktivitets kalender
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010
BILDER
Bilder stevne 6-7 juni
Gjestebok
Linker

Enter subhead content here

Enter content here

REGLAR FOR BRUK AV STRANDA RIDE OG KØYREKLUBB SIN RIDEBANE

 

RIDEBANA

1.     Bruk av bana til annan aktivitet enn hest må avtalast på førehand.

2.     Ridebana og hindermateriell kan GRATIS nyttast av medlemar i klubben.

3.     Det er påbudt å nytte hjelm på ridebana og helst sikkerhetsvest.Trenar du sprang, skal ein alltid vere minst to stykker, dette på grunn av sikkerhet.

4.     Ein skal ta omsyn dersom det er andre som er på bana når ein kjem.

5.     Når ein er ferdig å bruke bana skal ein rydde opp etter seg, det betyr at ein skal ha på plass alt hindermateriell, ta vekk eventuelt søppel og hestebæsj.

6.     Om noko vert ødelagt så skal ein så snart råd er gje beskjed til leiar i klubben.

7.     Eige utstyr bør ikkje leggast igjen ved bana eller i brakka. Klubben tek ikkje ansvar for dette dersom det skulle forsvinne.

8.     Lån av klubben sitt utstyr utanom bana skal avtalast på førehand.

9.     Husk å slå av lyset på bana når du er ferdig.

 

BRAKKA/container

1.     Brakka kan kun nyttast ved arrangement i regi av klubben. Ein person er ansvarleg for dette. Ein skal vaske og rydde brakka etter bruk. Ting som er tatt ut av brakka ved arrangementet skal settast på plass.

2.     Dersom ein har nytta ovn og varmeovnar, eventuelt anna utstyr skal ein slå desse av før ein går.

3.     Nærliggande vegar – område til ridebana skal ikkje forsøplast .Ta alltid vekk hestedrit på vegen!

4.     Vis omsyn til andre når du er ute å rir!

5.     Leige av ridebane avtalast på førehand, 1000 kr. dag. 

 

 

 

                                                                           

Enter supporting content here